ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Ub-SIM Report

16-1-2562 11-40-54

ต.ค. 11

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 2562

11-10-2561 9-39-21

แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด KPIs ปีงบประมาณ 2561 หลังรับการนิเทศ รอบที่ 2/2561 (26 กรฎาคม 2561)

Key-performance-indicators-for-employees

มิ.ย. 11

เครื่องมือคัดกรองDSPM

  1. Link43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.rar
  2. Link43file_HDC61_คัดกรองDSPM_ปีงบ61.rar
  3. คู่มือFileLink43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.pdf
  4. ตารางสรุปผลงานการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย4.rar
  5. รณรงค์61-ศรีเมืองใหม่

Cockpit และ QOF ปี 2561 อุบลราชธานี

 

3-1-2561 9-06-23

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

6-11-2560 9-30-47

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2562


8-3-2562 15-28-43

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12