ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับ

 

มิ.ย. 11

เครื่องมือคัดกรองDSPM

  1. Link43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.rar
  2. Link43file_HDC61_คัดกรองDSPM_ปีงบ61.rar
  3. คู่มือFileLink43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.pdf
  4. ตารางสรุปผลงานการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย4.rar

Cockpit และ QOF ปี 2561 อุบลราชธานี

 

3-1-2561 9-06-23

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

6-11-2560 9-30-47

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561


3-1-2561 9-08-55

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12