Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 13, 2014

Latest posts

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่ — มิถุนายน 27, 2017
  2. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 — มกราคม 11, 2017
  3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564 — พฤษภาคม 18, 2016
  4. เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560 — กุมภาพันธ์ 10, 2015
  5. เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem — มกราคม 12, 2015

Author's posts listings

ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับ  

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

11-1-2560-14-40-31

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2560-2564

kpi59

เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน สาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

เว็บดูผลงาน kpi ปี 58

    เว็บตรวจสอบผลงาน kpi และ QOF ปี 2560

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12