Admin

Author's details

Date registered: ตุลาคม 13, 2014

Latest posts

  1. แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด KPIs ปีงบประมาณ 2561 หลังรับการนิเทศ รอบที่ 2/2561 (26 กรฎาคม 2561) — สิงหาคม 6, 2018
  2. เครื่องมือคัดกรองDSPM — มิถุนายน 11, 2018
  3. Cockpit และ QOF ปี 2561 อุบลราชธานี — กุมภาพันธ์ 2, 2018
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่ — มิถุนายน 27, 2017
  5. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 — มกราคม 11, 2017

Author's posts listings

แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด KPIs ปีงบประมาณ 2561 หลังรับการนิเทศ รอบที่ 2/2561 (26 กรฎาคม 2561)

Key-performance-indicators-for-employees

มิ.ย. 11

เครื่องมือคัดกรองDSPM

Link43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.rar Link43file_HDC61_คัดกรองDSPM_ปีงบ61.rar คู่มือFileLink43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.pdf ตารางสรุปผลงานการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย4.rar รณรงค์61-ศรีเมืองใหม่

Cockpit และ QOF ปี 2561 อุบลราชธานี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับ ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์,อีเมล์,และไอดีไลน์ด้วยครับใช้เมล์อนามัยในการเข้าไปบันทึกนะครับ ====>คลิก<=====  

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

11-1-2560-14-40-31

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561

3-1-2561 9-08-55

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12