วงเงินให้ยืมนาโน

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนด

อายุผู้ยืมเงิน

ไม่กำหนด

ระยะเวลาผ่อน

ลักษณะของวงเงินให้ยืมนาโน Line Bk 

หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเริ่มต้นที่ Line bk เปิดให้บริการรับสมัครยืมเงิน อาจมีบางคนที่สงสัยว่า line bk ยืมเงินได้จริงไหม แต่พอเวลาผ่านไปเข้าสู่ปี 2566 หลายคนคงได้คำตอบแล้วว่า Line bk อนุมัติวงเงินออนไลน์ได้จริง และวิธีสมัคร line bk ให้ผ่าน คือผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามไลน์บีเคกำหนดไว้ ทั้งนี้ วงเงินให้ยืมนาโน เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อของไลน์บีเค ซึ่งวงเงินให้ยืมนาโนมีลักษณะการให้บริการที่เน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือพนักงานประจำที่ต้องการเงินทุนต่อยอดอาชีพเสริมแบบที่ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนแหล่งเงินกู้นอกระบบ โดยมีวงเงินให้คนละไม่เกิน 50000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปีคิดแบบลดต้นลดดอก อีกทั้งผู้สมัครสินเชื่อนาโนสามารถปิดยอดเมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้ หากถามว่า line bk เพิ่มวงเงินได้ไหม? ในส่วนนี้บริษัทกล่าวไว้ในวงเงินให้ยืมนาโน pantip เอาไว้ว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อนาโนสามารถขอเพิ่มวงเงินได้โดยจะได้รับ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

ปัจจัยที่บริษัทพิจารณาในการอนุมัติวงเงินให้ยืมนาโน Line bk

จริงอยู่ว่าวงเงินให้ยืมนาโนที่ไลน์บีเคอนุมัติสูงสุดไม่เกินคนละ 50000 บาท แต่ก็ใช้ว่าผู้ผู้สมัครสินเชื่อนาโนจะได้รับวงเงินเท่ากันทุกคน เพราะ Line bk จะพิจารณาหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ อาชีพ รายได้ของผู้ยืมเงิน และข้อมูลจากเครดิตบูโร ทั้งนี้ ในเบื้องต้นหากลูกค้าสินเชื่อนาโนมีรายได้น้อยกว่า 30000 บาทต่อเดือนจะได้วงเงินให้ยืมนาโนสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ แต่หากลูกค้าคนไหนมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30000 บาทขึ้นไป ก็จะได้วงเงินให้ยืมนาโน 5 เท่าของรายได้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีวิธีเพิ่มวงเงิน bk อยู่ โดยลูกค้าต้องพยายามชำระเงินให้ตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิตที่ดีไว้ สำหรับคนที่มีคำถามว่า line bk ยืมเงินอนุมัติกี่วัน? โดยหากใครที่เชื่อมต่อบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยจะได้รับการอนุมัติภายใน 30 นาที แต่สำหรับลูกค้าวงเงินให้ยืมนาโนทั่วไปจะได้รับการอนุมัติภายใน 7 วัน อนึ่ง ใครที่ไม่มีข้อมูลว่าวงเงินดังกล่าวคืออะไร ก็สามารถศึกษาข้อมูลที่ได้อัพเดทไว้ในปี 2023 ผ่านเว็บไซต์ Line bk พร้อมทั้งศึกษาวิธียืมเงิน line bk ควบคู่กันไปด้วยก็ยิ่งดี

คำถามยอดนิยม “ติดเครดิตบูโรสามารถขอวงเงินให้ยืมนาโนได้ไหม?

ตามจริงแล้ว Line bk ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ขอสินเชื่อนาโนที่ติดบูโรสามารถลงทะเบียนวงเงินให้ยืมนาโนได้หรือไม่ ซึ่งผู้ที่ติดเครดิตบูโรมีความเป็นไปได้ที่จะผ่านการอนุมัติวงเงินให้ยืมนาโนหรือไม่ผ่านการสมัครสินเชื่อนาโนได้ทั้งนั้นไม่เหมือนกับการทำบัตรเครดิตกสิกรที่หากติดบูโรก็มีโอกาสผ่านการพิจารณาน้อยมาก เพราะบริษัทพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ประกอบด้วยนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโรแต่เพียงอย่างเดียว เช่น รายได้ของผู้สมัครยืมเงิน อาชีพ รวมไปถึงการพิจารณารายบุคคล แต่อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ไลน์บีเคเท่านั้นที่มีบริการวงเงินให้ยืมนาโน แต่สถาบันการเงินแห่งอื่นทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารต่างมีสินเชื่อนาโนไว้บริการบลูกค้าอย่างน่าสนใจ เพราะการสมัครสินเชื่อนาโนขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพที่มีดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งยังเหมาะกับสถานการณ์ในปี 2023 ที่หลาย ๆ คนเริ่มหาช่องทางรายได้เสริมมากขึ้น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ต่อเดือน

15,000 ขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนด

อายุผู้ยืมเงิน

20-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน

รายได้ต่อเดือน

15,000 ขึ้นไป

ระยะเวลากู้เงิน

ไม่กำหนด

อายุผู้ยืมเงิน

20-70 ปี

ระยะเวลาผ่อน