อัพเดท! เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนรอบใหม่มีไหม? 

ตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเมืองไทยก็เริ่มดีขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าในปี 2566 อาจเป็นไปได้ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตหรือทำมาหากินได้ตามปกติภายใต้รูปแบบ new normal แต่ทั้งนี้ไม่สามารถการันตีได้ว่าการแพร่ระบาดจะหมดลงเมื่อไหร่ ฉะนั้นกว่าที่จะกลับมาทำงาน หาเงินได้ตามเดิมจริง ๆ ก็คงอาศัยเวลาสักระยะ เงินเยียวยาจากรัฐบาลหรือโครงการสวัสดิการจึงเป็นที่ต้องการและถูกถามถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายสำคัญในโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดอย่างโครงการเราไม่ทิ้งกันว่าจะกลับมาอีกไหม? จากที่ได้มีการสำรวจความต้องการและจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ยังมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมาดูกันอีกครั้งว่าหลังจากเราไม่ทิ้งกันล่าสุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนจะกลับมาอีกครั้ง เพราะหากมีโครงการหรือนโยบายเร่งด่วนอื่นมาแทรกอย่างสวัสดิการบัตรคนจนหรือคนละครึ่งเฟส 4 ก็อาจทำให้เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่จะต้องเลื่อนออกไปอีกเช่นเคย 

มีอะไรเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปบ้าง? สำหรับเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนรอบนี้ 

การลงทะเบียนแต่ละครั้งจะกำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์รวมถึงเงินเยียวยาในโครงการนั้น ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกรอบกำหนดว่าใครบ้างที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งในครั้งนี้หากมีความเป็นไปได้ว่าเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ได้จริง ๆ ก็จะต้องเช็คสิทธิ์ใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้หลักเกณฑ์ก็อาจเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำเป็น ณ ตอนนั้น เช่น

  • จากเดิมกำหนดให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระ แรงงานที่ไม่ระบุนายจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่สำหรับลงทะเบียนไม่ทิ้งกัน 2566 อาจกำหนดวงแคบลงมาอีกอาจให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดก็เป็นได้
  • เดิมการในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติทำผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแต่ในส่วน เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียน อาจกำหนดช่องทางอื่นที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเพิ่มเติมขึ้นมา
  • วงเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินเยียวยาในส่วนของโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนครั้งนี้อาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ

หากเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการใดได้อีกบ้าง 2023

หากมีประกาศออกมาแน่ชัดแล้วว่ายังไม่มีกำหนดให้เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนจริง ๆ ก็ต้องตรวจสอบและเช็คสิทธิ์ในโครงการอื่นต่อไปว่ามีคุณสมบัติตรงกับโครงการอื่นใดอีกบ้าง ซึ่งมีความแน่นอนแล้วว่าโครงการเหล่านี้จะเปิดลงทะเบียนในเวลาอันใกล้

  • บัตรคนจน: เป็นสวัสดิการที่ได้รับเงินค่าครองชีพรายเดือนและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความจำเป็น ซึ่งเราไม่ทิ้งกัน 2566 ล่าสุดวันนี้ยังมีความไม่แน่นอนและบัตรคนจนเปิดให้เช็คสิทธิ์ก่อนคุณสามารถที่จะพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้แทนได้ ซึ่งหากในภายหลังไม่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติก็ยังสามารถกลับมาสมัครในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้ 

ตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นปกติ เรื่องปากท้องและการหาเลี้ยงชีพก็ยังจะเป็นข้อจำกัดของใครหลาย ๆ คนในการดำเนินชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ไขก็อาจนำไปสู่ปัญหาอื่นได้ ดังนั้นแล้วโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีนโยบายชี้แจงออกมาในเร็ววันว่าแต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการใดได้บ้าง? โดยเฉพาะเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนที่ใครหลาย ๆ ต้องการ