เงินเยียวยา 2565, ความช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาล 2021 ยังคงมีให้อีกหรือไม่?

นอกจากความช่วยเหลือที่มีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตามความจำเป็นและความเร่งด่วนที่แตกต่างกันไปแล้ว นโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนยังมีเงินสนับสนุน, เงินเยียวยารอบ 2 รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการเงินเยียวยารอบ 3 ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายแตกต่างออกไปอาทิ เช่น

  • เงินช่วยเหลือสำหรับลูกจ้างในกลุ่มเงินเยียวยามาตรา 33 งวด 2 ที่มีให้แก่ลูกจ้างในระบบประกันสังคมเนื่องมาจากการล็อคดาวน์ในพื้นที่ระบาดสีแดง
  • เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 สำหรับผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองและประกอบอาชีพโดยไม่มีนายจ้างประจำ  
  • เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติในโครงการเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท

ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นความช่วยเหลือที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินเยียวยาล่าสุดในปีนี้ ด้วยความจำเป็นและสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ดีขึ้น เงินเยียวยา 2565 จึงกลายเป็นอีกหนึ่งความต้องการทางการเงินที่หลาย ๆ คนรอคอยและยังคงรอการประกาศอย่างเป็นทางการว่าในปีหน้าที่จะถึงนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่? 

เช็คความเป็นไปได้ เงินเยียวยา 2565มีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีใดบ้าง?

ที่ผ่านมาไม่เพียงแค่ผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 เท่านั้น พี่น้องประชาชนคนไทยยังประสบกับปัญหาอื่นอีกหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นแล้วมีความคาดหวังกันว่าหากนโยบายเงินเยียวยา 2565 มีการประกาศใช้จริงเงินช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาลนี้ควรครอบคลุมความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เหล่านี้

  • ผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวยาล่าสุดวันนี้จะเน้นที่กลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก
  • เงินเยียวยา 2565 กลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ (เงินเยียวยามาตรา 39)
  • เงินสนับสนุนในการประกันราคาสินค้าทางการเกษตรเนื่องมาจากราคาสินค้าตกต่ำลง โดยเฉพาะราคายาง, ราคาผัก – ผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวควรที่จะได้รับโอกาสให้สามารถสมัครหรือลงทะเบียนในโครงการเงินเยียวยา 2565 ได้อย่างทั่วถึงโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ 

ใครบ้าง? มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากโครงการรัฐ 2565เงินเยียวยา 2565

ขึ้นชื่อว่าเงินเยียวยาล่าสุดไม่ว่าจะถูกปล่อยออกมากี่รอบก็ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุนให้มีความต้องการดังกล่าวนั่นก็คือความเดือดร้อนทางการเงินที่ได้รับเนื่องมาจากผลพวงวิกฤติโควิด 19 ในปีหน้าหากโครงการเงินเยียวยา 2565 ได้รับการอนุมัติให้มีต่อไปหรือจะเป็นโครงการใหม่ที่มีออกมาเฉพาะปี 2565 แน่นอนว่าจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเช่นกัน ซึ่งได้แก่

  • ผู้ประกันตนหรือจ่ายเงินประกันสังคมตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33 ที่มีนายจ้างตามระบบหรือเงินเยียวยามาตรา 39 สำหรับอาชีอิสระ 
  • เกษตรกรที่มีชื่อขึ้นทะเบียนกับ ธกส ได้รับผลกระทบจากวิกฤติต่าง ๆ และได้รับเงินเยียวยา 2565 ตามสิทธิ์และความจำเป็น 
  • เงินเยียวยา 2565 ให้กับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนและต้องการเงินทุนเพื่อนำกลับไปฟื้นฟูกิจการให้สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติ 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในโครงการรัฐที่ (อาจ) ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือในทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบและมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่นโยบายเงินเยียวยา 2565 ทั้งในส่วนของเงินเยียวยานักเรียน, เงินเยียวยา รอบ 2รอบ 3 ในโครงการต่าง ๆ อาจถูกกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มและสถานการณ์ด้วยเช่นกัน