เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุด เงื่อนไขที่ชาวนาควรต้องรู้มีอะไรบ้าง?  

แม้ว่าราคาผัก ผลไม้ในท้องตลาดปีนี้จะสูงมากกว่าปีก่อน ๆ แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือราคาข้าวที่ตกต่ำลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาที่ปลูกข้าวให้ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเงินช่วยชาวนาต่อเนื่องจนถึงปี 2566 

เงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ระบุแตกต่างออกไปจากเงินช่วยเหลือในโครงการอื่นตามสถานการณ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยเมื่อเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุด มีสิ่งที่ชาวนาอย่างเรา ๆ ต้องทราบ คือ 

  • สำหรับชาวนาที่ปลูกข้าวและมีผลผลิตในปีนี้ วงเงินที่ได้รับจากการเช็คเงินช่วยเหลือชาวน่าสุดอยู่ที่ไร่ละ 1000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินประมาณการเริ่มต้นที่มีการชดเชยให้
  • กำหนดวงเงินที่ได้รับการชดเชยในเงินช่วยชาวนาอัตราสูงสุดไม่เกิน 20,000 ต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งเมื่อเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดแต่ละครอบครัวจะต้องมีที่นาไม่มากไปกว่า 20 ไร่ ซึ่งหากมีมากกว่าที่กำหนดไว้จะได้รับเงินชดเชยเพียงแค่วงเงินสูงสุดเท่านั้น

เงินเกษตรกรเข้าวันไหน? ช่องทางที่ช่วยให้คุณเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดได้ง่าย ๆ 

เพราะข้อจำกัดในการเดินทางและนโยบาย social distancing ที่ได้กำหนดออกมาเพื่อลดความแออัดในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานบริการประเภทใดก็ตาม ดังนั้นหากเกษตรกรอยากทราบว่าเงินช่วยชาวนาจะโอนให้วันไหน? ให้เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดตามวิธีด้านล่างนี้ 

  • เปิด website “chongkho.inbaac.com” จะปรากฏหน้าต่างที่สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้า ซึ่งเงินช่วยเหลือเกษตรกรจะได้รับต่อเมื่อกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครบแล้ว ถ้าเงินเข้าบัญชีในช่องสถานะจะระบุโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าต้องการให้แน่ใจว่าหลังจากที่เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดแล้วเงินช่วยชาวนาได้ถูกโอนเข้าบัญชีจริง ๆ ให้เช็คยอดเงินออนไลน์กับธนาคารหรือผ่านระบบ application “A Mobile” ของ ธกส.อีกครั้ง

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุด, ไม่มีชื่อในระบบ ไม่ได้เงินช่วยเหลือ 2566 ต้องทำอย่างไร? 

ปัญหาที่มักพบได้บ่อยในส่วนของเงินเยียวยาและเงินช่วยชาวนาคือการตกหล่นของข้อมูลหรือชาวนาบางรายไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งนั่นก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ปัญหาไปเสียทีเดียว เพราะคุณสามารถที่จะติดต่อกับธนาคาร (ธกส) เพื่อยื่นทบทวนสิทธิดังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดก่อนว่ามีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอย่างไรบ้าง? ทั้งนี้จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่

  • หลักฐานส่วนบุคคลที่กำหนดให้ใช้งานเฉพาะการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดเฉพาะเท่านั้น 
  • หลักฐานที่เกี่ยวกับการถือครองที่นาตามที่ระบุซึ่งจะต้องไม่มากไปกว่า 20 ไร่ตามที่โครงการสำหรับเงินช่วยชาวนากำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • เมื่อได้ยื่นคำร้องทบทวนสิทธิในการได้รับเงินช่วยชาวนาแล้วจะยังไม่สามารถเข้าระบบเพื่อทำการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตรวจสอบและพิจารณาจากคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการนี้ได้รับการจัดสรรให้เฉพาะกับชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2023 / 2023 ดังนั้นแล้วหากคุณต้องการได้รับการชดเชยและปฏิบัติตามเงื่อนไขกำหนดทุกประการ สามารถดำเนินการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 65 ล่าสุดเพิ่มเติมได้จากธกส.หรือสถาบันทางการเกษตรที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว