Category Archive: เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

Ub-SIM Report

16-1-2562 11-40-54

ต.ค. 11

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปี 2562

11-10-2561 9-39-21

แผนติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด KPIs ปีงบประมาณ 2561 หลังรับการนิเทศ รอบที่ 2/2561 (26 กรฎาคม 2561)

Key-performance-indicators-for-employees

มิ.ย. 11

เครื่องมือคัดกรองDSPM

Link43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.rar Link43file_HDC61_คัดกรองDSPM_ปีงบ61.rar คู่มือFileLink43file_HDC60_คัดกรองDSPM_ปีงบ60.pdf ตารางสรุปผลงานการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย4.rar รณรงค์61-ศรีเมืองใหม่

Cockpit และ QOF ปี 2561 อุบลราชธานี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สสอ.ศรีเมืองใหม่

ข่าวทั่วไป ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

11-1-2560-14-40-31

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2562

3-1-2561 9-08-55

เว็บดูรายงาน 43 แฟ้ม โดยการส่งข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรม Ubonsystem

18-05-2558 15-29-12