แบบคำถามพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน

แบบคำถามพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน

1.JHCIS เวอร์ชั่น 4 จังหวัดนำร่องจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน
JHCIS-server https://onedrive.live.com/?cid=b032ea0ab40db447&id=B032EA0AB40DB447%21362&authkey=!AC8z1aIleJJvY00
JHCIS-client   https://onedrive.live.com/?cid=b032ea0ab40db447&id=B032EA0AB40DB447%21361&authkey=!AJJBNE568uX1PdI
2.การกรอกข้อมูลลงใน JHCIS ตามรายละเอียดคู่มือ ที่แนบมาด้วย

https://drive.google.com/…/0B1omwJNpnX2wTFRxZXkycWFxa…/view…

3.การส่งออกข้อมูลที่กรอกและอัพโหลดข้อมูลขึ้นเวป กรมอนามัย ตามรายละเอียดคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/…/0B1omwJNpnX2wX1A5ejdmczhNa…/view…

4.เว็บส่ง====>http://workingage.anamai.moph.go.th<====