ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอศรีเมืองใหม่

อำเภอศรีเมืองใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ไทร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสาละวัน (ประเทศลาว) และอำเภอโขงเจียม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโขงเจียมและอำเภอพิบูลมังสาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตาลสุมและอำเภอตระการพืชผล

 

ประวัติศาตร์

อำเภอศรีเมืองใหม่ เดิมชื่อเมือง เมืองโขลงเจียม มีการปกครองตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2424 ตำแหน่งผู้ปกครองสมัยนั้นเรียกว่า “อุปฮาด” ขึ้นตรงต่อข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ ประมาณ พ.ศ.2446 แขวงเมืองโขงเจียม ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านนาคอไปตั้งที่บ้านนาโพธิ์กลาง(เขตอำเภอโขงเจียม ในปัจจุบัน) โดยมีท้าวบุญธิสาร วงษ์เจียม เป็นนายแขวง ประมาณ พ.ศ.2455 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายจากบ้านนาโพธิ์กลาง ไปตั้งที่บ้านนาเอือด ตำบลนาคำ (อำเภอศรีเมืองใหม่ ในปัจจุบัน)ประมาณ พ.ศ.2457 แขวงเมืองโขงเจียมใต้ ได้ย้ายจากบ้านนาเอือด ไปตั้งที่บ้านด้านปากมูล ตำบลสุวรรณวารี อำเภอโขงเจียม ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายที่ทำการจากบ้านด้านปากมูล มาตั้งที่ร่องคำหมาจอก (ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ในปัจจุบัน) เป็นกิ่งอำเภอบ้านด่าน และเมื่อ พ.ศ. 2502 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านด่าน ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2514 ได้รับพระราชทานเปลี่ยนนามอำเภอเป็น โขงเจียม ซึ่งที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ร่องคำหมาจอก เปลี่ยนเป็น อำเภอศรีเมืองใหม่ ส่วนอำเภอบ้านด่านเปลี่ยนนามเป็นอำเภอโขงเจียม จนถึงปัจจุบัน

ภูมิศาตร์

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ภูเขาหิน สลับกับโนน (เนิน) เตี้ย ๆ
ศรีเมืองใหม่มีเขตแดนทางตะวันออกติดแม่น้ำโขง บริเวณทิศเหนือมีภูเขา สลับกับทุ่ง ป่าไม้ ภูเขาเตี้ยๆ ทิศใต้และตะวันตก ภูมิประเทศจะมีท้องทุ่งนา และชุมชนใหญ่น้อย

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอศรีเมืองใหม่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 122 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาคำ (Na Kham) 17 หมู่บ้าน 7. ตะบ่าย (Ta Bai) 12 หมู่บ้าน
2. แก้งกอก (Kaeng Kok) 7 หมู่บ้าน 8. คำไหล (Kham Lai) 18 หมู่บ้าน
3. เอือดใหญ่ (Ueat Yai) 8 หมู่บ้าน 9. หนามแท่ง (Nam Thaeng) 12 หมู่บ้าน
4. วาริน (Warin) 11 หมู่บ้าน 10. นาเลิน (Na Loen) 7 หมู่บ้าน
5. ลาดควาย (Lat Khwai) 8 หมู่บ้าน 11. ดอนใหญ่ (Don Yai) 7 หมู่บ้าน
6. สงยาง (Song Yang) 15 หมู่บ้าน

โรงเรียน

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

 

สถานีตำรวจ

สถานพยาบาล

สถานที่สำคัญ

 • วัดภูหล่น ปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • วนอุทยานน้ำตกผาหลวง บ้านนาเลิน ต.นาเลิน
 • น้ำตกหลังสอง บ้านหนามแท่ง ต.หนามแท่ง
 • น้ำตกผาหลวง บ้านนาเลิน ต.นาเลิน
 • วัดป่าภูปัง บ้านพะเนียด ต.หนามแท่ง
 • แซฟ้าผ่า บ้านไร่สีสุก ต.หนามแท่ง
 • น้ำตกโบกลึก ต.นาคำ
 • รอยเกวียนโบราณ บ้านใหม่ดงสำโรง ต.นาคำ
 • วัดสวยหินผานางคอย (หลวงปูพรหมมา เขมจาโร) บ้านดงนา ต.หนามแท่ง
 • ผานางคอย บ้านดงนา ต.หนามแท่ง
 • โคกผาส้วม (แหล่งขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์) ต.นาคำ
 • ภูอานม้า ต.นาคำ
 • แก่งจุการ ต.คำไหล

บุคคลสำคัญของอำเภอ