ข่าวทั่วไป

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบหนังสือเวียนสสอ.ทุกวันครับขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์,อีเมล์,และไอดีไลน์ด้วยครับใช้เมล์อนามัยในการเข้าไปบันทึกนะครับ ====>คลิก<=====